پرینت

  هواکش جریان محور از نوع دیواری
  پروانه: آهنی
  نوع الکتروموتور: تکفاز با استاتور گردان
  سه سایز مختلف
  مناسب برای فروشگاه ها کارگاه ها انبارها پارکینگ های مسکونی و....
  تجهیزات جانبی: بالانس-دمپر، توری خروجی

  FDA AXIAL

  • FDA AXIAL
  • جدول مشخصات