پرینت

  هیترهای صنعتی


  هیترهای صنعتی

  اسکلت آهنی یا آلومینیومی
  دوجداره با پوشش پشم سنگ/پشم شیشه
  بدنه گالوانیزه با پوشش رنگ استاتیک
  گرمایش : مشعل گازی / گازوییلی یا کویل گرمایشی آبی / بخار آب