پرینت

  مشخصات

  فن جریان رادیال
  نوع الکتروموتور: تکفاز استاتور گردان
  سه سایز مختلف
  دمنده و مکنده هوا با پروانه از نوع فوروارد

  FDA BLOWER

  • FDA BLOWER
  • جدول مشخصات